Služby

Predaj

popredných klimatizačných zariadení DAIKIN a TOSHIBA

  • split - jedna vonkajšia jednotka a jedna vnútorná jednotka
  • multi split - jedna vonkajšia jednotka a 2-5 vnútorných jednotiek
  • Čističky vzduchu

Montáž a servis

  • Odborná inštalácia a spustenie zariadenia do prevádzky
  • Záručný servis
  • Profylaktický servis
  • Čistenie a dezinfikovanie zariadenia

Dodanie

Každú zakúpenú klimatizáciu od nás, Vám v rámci Bratislavy doručíme ZADARMO.